rubrik-3c

Meningen med Reklam


Hur ska vi slå in din produkt (tjänst eller annan nyttighet) i en säljande förpackning? Ärlighet varar längst. Reklamen kan på sin höjd leverera varma kroppar till butiken (eller telefonen etc) där varan genererar ett pling i kassan (eller annan mätbar effekt).
Så reklamens första uppgift är att vinna sympatipoäng för din sak.
Att nå en större publik än säljaren kan möta öga mot öga.
Att väcka lustar och begär.
Att visa att du finns här.
Nu gäller det bara att visa att din produkt är billigare eller bättre än konkurrenternas.


Du kan inte tala till alla