rubrik-02

Copy Light, Medium & Well Done


Jag skriver i tre smaker. Tre tonlägen som motsvarar tre olika röster i bruset. Vi talar Torgsäljaren, Missionären (Din Ende Vän) och Visionären. Med texter som vill väcka impulser, styra beteenden eller förändra attityder.
På Apple användes alla tre rösterna metodiskt i sitt sammanhang. Den första för att kränga burkar innan jul. Den andra för att vinna själar som sökte mer än lägsta pris. Och den sista rösten sparsamt, för att gestalta en vision och kratta för revolution.

Vi vet alla hur det gick.
Korta varor eller långa?