rubrik-12

Dags för verkstad?


Om du inte säljer snittrosor parti å minut, kan det löna sig att använda reklamen för att skapa lite mer långsiktiga relationer. Vill du dessutom slippa uppfinna hjulet inför varje ny lönedag (storhelg, skidsäsong etc) kan det bära sig att öppna en kanal för kommunikation som kunderna kan känna igen.
Bygga varumärke, som byrån säger.
Utveckla en plattform för mer varaktiga kundrelationer, som säljaren tänker.
Välja en konsekvent strategi för aktiv marknadsföring riktad mot företagets nyckelmålgrupper, som projektledaren formulerar det.
Skapa typ en egen image, som ADn känner det.
Eller hitta tonläget, som är mitt jobb.


Börja bygga relationer