rubrik-13

Vi jobbar interaktivt


Alltid med kunden i centrum, som du ser.
Vårt informella nätverk fungerar enligt Dr Kilgore Trout's modell – Two Clicks to Consumer Bliss and Satisfaction, eller 2BCn. Den klarar all positionering. Hur du än försöker slingra dig så hamnar du i centrum. Testa att dra i trådarna. Vi anpassar marknadsföringen blixtsnabbt till den nya situationen.
 


 
(För att testa modellen på distans måste din webbläsare gilla Java)
Tryck "Scramble" och se hur vi jobbar strategiskt när marknaden gör ett dyk.
Tryck "Shake" och se hur vi räddar situationen när du får en omorganisation på halsen. Kryssa i "Stress" och "Random" för att se hur debiteringen fungerar i normalläge respektive under press.
 
Testa oss!