rubrik-tb

Tidbit designs ab


Startade under blygsamma förhållanden vid tiden för den Nya Ekonomin i början av nittiotalet. Idag, på andra sidan sekelskiftet, kan vi glädja oss åt sparsamma lokaler och en blygsam omsättning.
Så varför just Tidbit? undrar du.
Redan 1848 upptäckte ryssen Alexandr Paljindrom att vissa ord ägde en alldeles speciell magi. Därvid nöjde han sig och hemligheten föll i glömska tills ABBA gjorde succé med ett enkelt palindrom. Ett palindrom är ett ord som betyder lika mycket för alla människor, oavsett från vilket håll de närmar sig. Pröva själv. Ljuda ordet ab~ba. Lika upplysta blir de som stakar sig fram i rakt motsatt riktning; ab~ba. Ja, är det inte magiskt, så säg. Inte undra på att ABBA blev stora i Kina och nu talar vi enorma marknadspotentialer.
Strax ska du få smaka på ett avancerat palindrom och kittla sinnena med dubbla dosen ordmagi. För att riktigt greppa "tid~bit" måste jag hämta en spegel. Under tiden kan du se vad Websters' standardverk skriver om oss...

Promotion


Om denna sajt