rubrik-tb

Tidbit


Tid"bit` (?), n. [Tid + bit.]

A delicate or tender piece of anything eatable; a delicious morsel. [Written also titbit.]
Detta alltså enligt Websters standardverk och han borde veta. I ordet lägger jag en del tid och en stor portion engagemang för den som har lyckan att bli min kund eller har nåt kul att föra ut på marknaden. Och på den vägen är det.
Ur Webster's Dictionary